• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

LamNår tiden nærmer sig for læmning (ca. 4 uger før), bliver fårene flyttet til en speciel fold for at føde deres lam der. Fårene bliver først flyttet ud på hedeområderne igen når alle får har læmmet dvs. født deres lam. I perioden hvor fårene læmmer, er det vores travleste tid på hele året. 90% af fårene læmmer indenfor en periode på 14 dage.

Alle fårene bliver sat i en speciel boks, når de har født deres lam. Der går de så 1 - 2 døgn inden de kommer ud i flokken igen. Dette forudsætter, at der ikke er problemer med lam eller får. Inden de bliver lukket ud i flokken bliver lammene mærket med et øremærke og noteret i vores liste, så vi altid kan finde tilbage til, hvem der hører til hvor, hvis der opstår problemer.
Foto: © Vagn Donskov